CIAT Koszęcin –  Rekonstrukcja historycznego pokazu i wystawa zabytkowych zaprzęgów konnych  9-10 sierpnia oraz V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum "Śląska"
10,11 sierpnia 2019 (niedziela)

Mityng AIAT 2019

W dniach 9-1- lutego 2019 we Wrocławiu oraz Galowicach odbył się Generalny Mityng Międzynarodowej Organizacji Tradycyjnego Powożenia AIAT. W spotkaniu uczestniczyło 68 przedstawicieli 12 krajów. Program objął m.in. klinikę sędziowskąw hali na Partynicach, zwiedzanie Muzeum Powozów Galowice, ustalenie kalendarza imprez na rok 2019, omówienie zmian w przepisach, zwiedzanie Wrocławia.