CIAT Koszęcin –  Rekonstrukcja historycznego pokazu i wystawa zabytkowych zaprzęgów konnych  9-10 sierpnia oraz V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum "Śląska"
10,11 sierpnia 2019 (niedziela)

Geneza Konkursu w Koszęcinie

Prekursorem polskiego tradycyjnego powożenia jest Marek Doruch od wielu lat z sukcesami uczestniczący w międzynarodowych konkursach na terenie Europy. Pięć lat temu Krzysztof Szuster wziął udział w dwóch najważniejszych konkursach w Cuts i Celle z powodzeniem powożąc piątką koni zaprzężonych do historycznego breka, onegdaj należącego do księcia Sanguszki. W ostatnich latach także Jacek Jantoń dołączył do grona uczestników międzynarodowych konkursów tradycyjnego powożenia i obecnie jest najaktywniejszym polskim powożącym, zresztą z dużymi sukcesami. Pierwsze konkursy w Polsce zorganizowało w latach 2013 i 2014 Polskie Towarzystwo Powozowe przy Zamku Książ.

Konkursy tradycyjnego powożenia są imprezami kulturalno - towarzyskimi, dostarczającymi uczestnikom oraz widzom wspaniałych przeżyć estetycznych. Ich celem  jest pielęgnowanie sztuki powożenia historycznymi powozami i zachowanie dziedzictwa kulturowego w tej dziedzinie, a przede wszystkim spotkanie się symatycznych ludzi połączonych wspólną pasją.

Przygotowanie zaprzęgu do konkursu tradycyjnego powożenia to wielka, czasem wieloletnia praca i znaczący wysiłek finansowy. Dla pasjonatów jeden konkurs w Książu to zbyt mało, dlatego kilku aktywniejszych członków Polskiego Towarzystwa Powozowego podjęło wysiłek zorganizowania drugiego w Polsce konkursu we wsi Koszęcin położonej niedaleko Częstochowy.

Pomysłodawcy konkursu w Koszęcinie: Krzysztof Szuster, Tadeusz Kołacz i Marek Doruch znaleźli w tej miejscowości wspaniałe warunki i partnerów do wspólnego zorganizowania konkursu. W gronie aktywnych, zaangażowanych organizatorów są: dyrekcja Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Nadleśnictwo Koszęcin, Wójt gminy Koszęcin, Ochotnicza Straż Pożarna w Koszęcinie.