CIAT Koszęcin –  Rekonstrukcja historycznego pokazu i wystawa zabytkowych zaprzęgów konnych  9-10 sierpnia oraz V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum "Śląska"
10,11 sierpnia 2019 (niedziela)

Co oceniają sędziowie

Drodzy Uczestnicy i powożący przygotowujący się do przyszłych konkursów tradycji powożenia.

Jak stwierdza powiedzenie: "nie od razu Rzym zbudowano" i podobnie jest z przygotowaniem się do udziału w konkursach tradycyjnego powożenia. Musimy założyć, że jest to długotrwały proces cierpliwego dochodzenia do prawie nieosiągalnej perfekcji, obejmującej pojazd, konie, uprząż, stroje, umiejętności, harmonię całości. Wszyscy, którzy przeszli już tę drogę wiedzą, że nie ma jednego kompedium wiedzy, podręcznika, po którego przeczytaniu będziemy wiedzieli prawie wszystko. Dlaczego? Otóż mamy kiladziesiąt typów pojazdów, pochodzących z kilku przedziałów czasowych w okresie 1850 -1945, z różnych regionów, a tym samym kultur, co w konsekwencji prowadzi do olbrzymiej różnorodności. Oczywiście trzeba czytać literaturę, także oglądać stare ryciny i obrazy, ale najlepszą drogą jest po prostu zacząć brać udział w konkursach i podpatrywać, rozmawiać z bardziej doświadczonymi powożącymi,  przepytywać sędziów i z konkursu na konkurs poprawiać dostrzeżone niedociągnięcia. 

W konkursach tradycyjnego powożenia oczywiście występuje rywalizacja, ale nie walczymy z przeciwnikiem, lecz z własnymi niedoskonałościami. Najważniejszym jednak elementem konkursu jest spotkanie się pasjonatów tej wspaniałej dziedziny kultury, wymiana doświadczeń, wspólne spędzenie czasu w przyjemnej atmosferze, a także zabawa czego należy  Państwu życzyć w imieniu organizatorów II Miedzynarodowego Konkursu w Koszęcinie

Przed konkursem warto wiedzieć co jest przedmiotem punktacji, na co zwracają sędziowie uwagę i za co można dostać niższą ocenę

Podczas pierwszej konkurencji jaka jest Prezentacja na stojąco cena dokonywana jest niezależnie przez każdego z 3 sędziów. Punkty otrzymuje się za:

1. Wrażenie ogólne  max. 20 pkt - mnożnik 1, czyli pierwsze wrażenie sędziego przed szczegółowymi oględzinami. Dobrze jest podjechać sprawnie, rozprężonymi końmi pod stanowisko oceniającego, a jeżeli mamy drobny problem z końmi można zrobić voltę dla uspokojenia powożącego i koni, pamietajmy że sędzia obserwuje podjeżdżający zaprzęg. Na wrażenie ogólne składają się m.in:

 • harmonia całego ekwipażu
 • dobór koni do wielkości i typu pojazdu,
 • ruch koni
 • współgranie kolorystyki pojazdu, powożącego, grooma(ów), pasażerów
 • postawa powożącego na koźle

2. Konie, pony max. 20 pkt - mnożnik 2. Przy ocenie brane pod uwagę są m.in.:

 • budowa, pokrój koni
 • nieobecność uszkodzeń, np. utykającego konia sędzia nie dopuści do dalszego udziału w konkursie
 • poziom pielęgnacji, czystość, grzywa, ogon
 • czystość kopyt ( nie powinny być malowane, ani natłuszczane)
 • jakość i stan podkucia

3.Uprząż max.20 pkt - mnożnik 2. Przy ocenie uwzględnia się m.in.

 • dopasowanie i prawidłowość założenia
 • dostosowanie do stylu zaprzęgu i typu pojazdu
 • stosowne kiełzno z dobrze założonym łańcuszkiem
 • utrzymanie, czystość
 • nieskręcone lejce
 • współczesne szybkozłączki nie sa dobrze widziane
 • wyżej oceniane są chomąta niż szory, za wyjątkiem pojazdów użytkowych oraz gdy wynika to z narodowej tradycji
 • bezpieczeństwo (np. przetarcia skóry, kierunek sprzączek, sposób mocowania)

4. Pojazd max. 20 pkt. -  mnożnik 3 (dla pojazdów zbudowanych przed 1945 rokiem), mnożnik 1 dla pojazdów po 1945 roku

W historycznych pojazdach oceniane są:

 • ogólny stan, czystość, uszkodzenia, oryginalność elementów historycznych
 • zgodność wyposażenia z typem pojazdu i epoką ( lampy ze świecami, kosze, baty)
 • hamulce tarczowe w niektórych krajach np. Szwajcarii są wymagane przez przepisy więc dla sędziów pozostają " niewidzialne"
 • okucia np. kaczka na dyszlu pojazdu jadącego parą nie jest błędem, o ile jest to pojazd także do zaprzęgu czwórkowego

5. Powożący, groom, pasażerowie - max.20 pkt - mnożnik 1

Oceniane są:

 • styl i utrzymanie współczesnych strojów (nie powinny być to historyczne stroje - konkurs to nie jazda przebierańców, lecz współczesne stroje pasujące do stylu zaprzęgu)
 • groom - w pojeździe dżentelmeńskim będzie wyżej oceniony w liberii oraz w butach skórzanych z brązowymi manszetami,
 • 1 groom zaprzęgi: jedno, dwu i trzykonny oraz tandem
 • 2 groomów zaprzęgi: trójka w szpic, czwórka i więcej koni
 • stan i dobór butów, kapelusza, rękawiczek, derki
 • dobór bata (niedopuszczalne teleskopowe)

Maksymalna suma punktów do uzyskania na Prezentacji wynosi 180 pkt.

Pierwszy sędzia jako jedyny może przydzielić dodatkowe punkty karne:

 • za spóźnienie na Prezentację - 5 pkt
 • za strychulce, bandaże, dzwonki, nauszniki - 10 pkt
 • bat o nieprawidłowej długości, źle zawinięty rzemień, nie trzymany w ręce bat - 10 pkt.

Skala ocen

20 pkt - perfekcyjnie, 18 pkt - bardzo dobrze, 16 pkt. dobrze, 14 pkt - nieźle, 12 pkt - satystakcjonująco, 10 pkt - wystarczająco, 8 pkt - niewystarczająco, 6 pkt raczej źle, 4 pkt - źle